ÔI GIÊSU LÂN TUẤT
Nguyên Kha


Tv 41

ĐK. Ôi Giê su lân tuất bao giờ con thấy Vua muôn đời. Ôi Giê su lân tuất con mong ước Thánh Nhan Chúa Trời! Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối! Tâm hồn con khát mong gặp Chúa, Vua Tình Yêu.

1. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa Chí Tôn tiến về nơi Thánh cung với muôn tiếng reo mừng. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa Chí Tôn lòng hoan hỉ reo vui chúc tụng Thánh Danh Ngài.

2. Hãy thương chiếu ánh quang minh soi vào chốn tối tăm xin dủ thương dẫn con tới Thiên Quốc huy hoàng. Hãy thương chiếu ánh quang minh soi vào chốn tối tăm, làm vui thỏa tâm can héo hon đã bao lần.