LỄ DÂNG TRÔNG CẬY
Anh Tuấn

1. Nguyện xin Chúa thương vui nhận của lễ con dâng. Dù lễ dâng lên chẳng là chi, chẳng đáng gì. Nhưng với lòng cậy trông vào tình thương Chúa. Trái tim Chúa luôn mở rộng thương con người nhỏ nhoi thân phận nổi trôi.

ĐK: Xin dâng lên Chúa bánh trắng rượu thơm ươm tình con bao tháng ngày. Xin Ngài dủ thương tha thứ bao tội vương cho hương tình yêu tỏa ngát trong tâm hồn.

2. Hiệp dâng Chúa đây linh hồn và xác thân con Đời sống con vui buồn đầy vơi một kiếp người. Xin dâng Ngài ngày mai cùng bao mơ ước. Cúi xin Chúa thương đoái nhận ban ơn lành chở che đêm ngày bình yên.

3. Đời con sống như chim ngàn mỏi cánh bơ vơ. Niềm xót xa khơi dòng lệ rơi giữa cõi đời. Bao hy vọng đời con chỉ trông nơi Chúa. Chúa ơi Chúa không đáp lời con nương tựa vào ai nơi đời bể dâu.