NGÀY NÀO TRỞ VỀ
Ngọc Kôn


ĐK. Ngày nào trở về được về cung điện nhà Chúa ngày nào trở về ẩn dưới cánh tay của Ngài Ôi sung sướng thay được sống thánh ân no đầy ôi diễm phúc thay được phó thác trong tay Ngài.

1. Ôi êm đềm những phút giây mong chờ làm tim con reo vụn vỡ Những phút giây qua đi làm hao mòn thân con tựa ngọn nến sắp tàn.

2. Ôi hy vọng đốt cháy thân hao mòn buồng tim con reo lửa mến Cho mắt con, tai con khô héo mòn thân con tựa sắp trút hơi tàn.

3. Con mơ ngày Chúa đến đưa con về lòng con reo vui mừng rỡ trong cánh tay bao dung con đắm chìm ôi êm đềm hạnh phúc vô bờ.