XIN THƯƠNG CÁC LINH HỒN
Ngọc Kôn


1. Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và được hưởng ánh sáng ngàn thu soi chiếu. Lạy Mẹ Ma-ri-a rộng tay đưa dắt, về đến nơi hưởng phúc thiêng đầy sướng vui và nghỉ ngơi.

ĐK. Xin thương cứu các linh hồn đang mong ước ơn tình thương. Xin Chúa thương và thứ tha, được về bên Chúa an hòa.

2. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn của tổ tiên ông bà hoặc bạn hữu anh em chị em thân quyến. Nhờ lượng Mi-ca-e Tổng Lãnh Thiên sứ. Xin cánh tay Ngài dắt đưa về thiên đàng hưởng thánh nhan.

3. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn chẳng có ai thân tình hoặc những kẻ vô danh mồ côi vô phúc. Nhờ lòng các thánh Chúa cầu thay nguyện giúp để sớm được giải thoát khỏi nghìn đớn đau hưởng phúc vui.