XIN ĐƯA CON VỀ
Lm. Từ Duyên


1. Đời con người như cỏ hoa sớm khoe sắc đến chiều héo tàn. Đời con người tựa phút giây, trước nhan Chúa thường hằng bất biến.

ĐK. Xin đưa con về, về với Ngài nguồn hạnh phúc trọn đời con ước mong. Con mãi tụng ca chiêm ngưỡng Ngài, nguồn tình thương muôn đời khôn vơi.

2. Đầy nhân hậu ban tình thương Chúa tha thứ muôn vàn lỗi lầm. Tình chan hòa luôn xót thương ai thành tín trọn niềm yêu mến.

3. Từng tháng ngày trong cuộc sống Chúa thấu suốt con thuộc về Ngài. Nguyện ước là lời tán dương ân tình Chúa ngàn đời muôn thuở.