GIÊSU VUA TÌNH YÊU
Phanxicô

ĐK. Giêsu! Đức Vua tình yêu. Xin Ngài soi chiếu đường tình yêu chúng con. Cho từng trái tim cháy lên lửa mến thiết tha. Cho đời sáng tươi cho ân tình ngát hương hoa.

1. Tình Chúa làm ngất ngây đất trời. Tình Chúa vọng trái tim muôn đời. Hoa hồng đỏ tươi muôn đời luôn nói Ngài là Vua yêu thương.

2. Tình Chúa dù thiết tha vô ngần. Tình Chúa chỉ nói lên âm thầm. Nhưng người muôn phương muôn đời luôn biết Ngài là Vua yêu thương.

3. Tình Chúa gọi nắng cho đêm dài. Tình đến cùng trái tim u hoài. Trên đường chông gai con người luôn có Ngài là Vua yêu thương.

4. Tình Chúa dạy chúng con can trường. Tình Chúa gọi chúng con lên đường. Gieo tình yêu thương cho người nhận biết Chúa là Vua yêu thương.

PDF
MP3