AVE MARIA
Ngọc Kôn


ĐK. A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a con kính yêu Mẹ nhiều. A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a dâng kính Mẹ tình yêu.

1. Đức Nữ Vương cao trọng là chốn cho con hy vọng, giữa thế giới tối tăm Mẹ ánh sao mai cậy trông. Đức Nữ Trinh nhân từ là chốn cho con nương nhờ, Mẹ đưa con về với Chúa cùng đích con mong chờ.

2. Sống trên dương gian này tựa kiếp lang thang lưu đày, sớm tối vẫn ngưỡng trông về bóng Nữ Vương từ nhân. Giúp con noi gương Mẹ thành tín sống theo Tin Mừng, Mẹ đưa con về với Chúa phúc ân muôn trùng.

3. Đến bên ngai nhân hậu đời những khi cơn u sầu nép dưới bóng áo Mẹ cầu thoát bao cơn bể dâu. Đến bên ngai nhân lành đời những khi con an bình, để dâng kính Mẹ khúc hát thắm bao chân tình.