TÌNH NGÀI
Viễn Xứ


1. Ôi Thiên Chúa, ôi tình yêu cao vời. Như mặt trời dẫn bước con đi. Tựa vầng trăng soi đêm trường tăm tối. Chúa là đường mở lối con đi. Con ấm áp trong tình yêu của Ngài. Như mẹ hiền ủ ấp con thơ. Chiều quạnh hiu hay đêm tàn giông tố. Vẫn dịu dàng sưởi trái tim con.

ĐK. Ôi tuyệt vời, cao vời vợi. Chúa chính là nguồn phù trợ tâm can. Ôi tuyệt vời, cao vời vợi. Tình Ngài bền vững sẽ mãi chẳng hề vơi.

2. Ôi Thiên Chúa, ôi tình yêu vô vàn. Như biển rộng nâng sóng ra khơi. Thuyền đời con giăng cánh buồm lướt sóng. Chúa thổi vào ngọn gió mênh mang. Con ngây ngất trong tình yêu của Ngài. Dẫu dòng đời bao nỗi gian nan. Và từ nay con theo Ngài kiên vững. Khí lực Ngài bổ sức cho con.