MẸ TRUYỀN TIN
Thế Thông


ĐK. Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai (Và hạ sinh) Sinh một con trai đặt tên là Em-ma-nu-el

1. Khi Sứ thần báo tin đến Mẹ, được Mẹ khiêm cung lắng nghe Một Mùa Hồng Ân chảy tràn dương thế lúc Mẹ nói lời Xin Vâng. Nhiệm mầu tình yêu Chúa Trời.

2. Tôi nay là nữ tì Chúa Trời trọn đời theo Thiên Ý thôi. Một lời Xin Vâng đổi thay thế giới Thoát khỏi xích xiềng tội vương. Rạng ngời bình minh cuối đường.

3. Con nghiêng mình thắp hương kính chào Mẹ thật cao quí biết bao Lòng Mẹ đồng trinh trần gian khôn sánh sẽ sinh Chúa Trời Ngôi Hai. Ngài là Mùa Xuân sáng ngời