NGUYỆN MẸ THƯƠNG
Xuân Đàn


1. Tâm tư con mừng vui vì được sống trong tình yêu Mẹ, từ cõi trời cao xanh, nguyện thương đến lời con van nài. Lòng trí con không sợ hãi trước sóng gió ngàn bão giông, vẫn trông cậy và hằng đến bên Mẹ cầu xin.

ĐK. Nguyện Mẹ thương gìn giữ con trên đường đời còn nhiều khó khăn, dù gian nguy dù phong ba vẫn trông cậy vào tình Mẹ luôn. Nguyện Mẹ thương đoàn con đến thiết tha van nài ngày tháng qua, trên đường dài nhiều gian nan nguyện Mẹ thương đi bên cạnh con.

2. Bao nhiêu năm buồn đau giờ được sống an bình bên Mẹ, từ cõi trời cao xanh, Mẹ thương đến lời con van nài. Đời sống con không gục ngã trước bão tố ngàn nỗi đau, vẫn yêu Mẹ và hằng đến bên Mẹ cầu xin.

3. Con vui trong bình an vì được sống trong tình yêu Mẹ, từ cõi trời cao xanh, Mẹ thương đến lời con van nài. Tình mến yêu không giả dối trước khốn khó đời nổi trôi, vẫn yêu Mẹ và hằng đến bên Mẹ cầu xin.