LẶNG TRẦM
Vinam


1. Lặng trầm để hồn con nghe tiếng Chúa. Rót vào tim Lời hằng sống yêu thương. Ru đời con vào hạnh phúc Thiên đường Giữa trần gian đầy đau thương gian trá Lặng trầm để con nhìn lên Thánh giá. Chúa giang tay đón lấy muôn tội đời Trên đồi Can vê chiều tím buông lơi Chúa đã chết cho con ơn Cứu rỗi.

ĐK. Ước mơ hồn con luôn bên nhan thánh. Luôn ở trong biển thánh ân của Ngài Cùng Ngài bước trên nẻo đường chông gai Cùng nguyện cầu trong vườn dầu thao thức. Ước mơ được tháo những đinh buốt nhức. được rút lưỡi đòng bên cạnh nương long Đôi tay con đón những giọt máu hồng từ Thánh giá đong đầy đỉnh thương xót.

2. Lặng trầm để nghe tâm tư thống hối. Lối con đi lạc trôi giữa giòng đời Con chơi với trong bóng tối mù khơi Chúa là đường dẫn con về chính lối. Lệ trào rơi cúi xin Ngài thứ lỗi Đón đợi con về nương bóng từ bi Tạ ơn Ngài năm tháng luôn độ trì cho đời con luôn sống trong Thần khí.

3. Lặng trầm con đi trong ân tình Chúa Mối tình chan chứa Ngài chết vì yêu Tình của Chúa Trời nhiệm mầu cao siêu dậy con tha thứ, yêu thương, tín thác. Lặng trầm để con uống dòng suối mát Chúa đã trao khi nhận chén đắng cay cho yêu thương đời con được tròn đầy Tri ân tình Chúa cao dày khôn sánh.