CHÀO ĐÓN ĐẤNG CỨU TIN
Sr. Trầm Hương


CNL CN 3 MV - Pl. 4, 2-9

ĐK. Vui lên nào người ơi! Ngày cứu độ đã gần kề. Vui lên nào người ơi! Tìm về nẻo chính đường ngay đi! Đồi núi với những lũng sâu kia, bạt xuống hãy lấp cho mau! Để chào đón Đấng Cứu Tinh nhân hậu.

1. Hãy luôn cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa những lời tán dương. Cuộc đời phản chiếu ánh sáng Tin Mừng. Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.

2. Sống vui thuận hòa, luôn luôn nâng đỡ hết tình với nhau. Tìm về gặp gỡ bắc nối nhịp cầu. Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.