HỠI MÂY NGÀN
Hải Ánh


CN/IV/MV

ĐK. Trời cao hãy đổ sương xuống. Hỡi mây ngàn hãy mưa Đấng công chính! Trời cao hãy đổ sương xuống. Trái đất hãy sinh Đấng cứu chuộc tôi!

1. Đêm tối mong ngày mau về, như nai khát mong tìm tới suối. Chúa ơi, hồn con mong Chúa đêm ngày, ăn năn hối tội, lạy Chúa con đây!

2. Như đất khô mong mưa ngàn, như vạc đêm mong về tổ ấm, Chúa ơi, trần gian mong Chúa vô vàn, như mây cứu độ phủ kín không gian!