HỠI MUÔN DÂN
Hải Ánh


CN/II/MV
( Is 30,9,30 )

ĐK. Hỡi muôn dân ta hãy vui mừng lên! Vì này đây Con Chúa đến cứu độ. Ngài sẽ làm vinh danh cho Lời Ngài, mọi tâm hồn nghe biết, sẽ hân hoan mừng vui!

1. Lạy Chúa chúng con nài van Chúa, Xin Chúa hãy nguôi giận về con. Xin thứ tha tội lỗi muôn vàn. Lòng cậy tin: Chúa bao từ nhân!

2. Bạt núi, hãy lấp đầy thung lũng, đường cong uốn cho thật thẳng ngay. Vua hiển vinh sẽ đến cứu độ. Vinh quang Chúa chiếu soi ngàn dân!