VƯƠN LÊN TỚI CHÚA
Hải Ánh


CN/I/MV
( Tv 24,1-3 )

ĐK. Linh hồn con vươn lên tới Chúa, lạy Chúa, con cậy tin nơi Ngài. Xin đừng để quân thù hoan hỷ về con. Cũng xin đừng để con hổ ngươi!

1. Van xin Ngài tha thứ tội khiên. Van xin Ngài nâng đỡ ủi an. Vì con tin nơi Ngài: nguồn cứu rỗi muôn đời. Con mong chờ Ngài đến trần gian!

2. Trong cơ cực con vẫn cậy tin, trong nguy nàn con vẫn bền gan. Vì con tin nơi Ngài nguồn sức sống đời đời! Con mong chờ Ngài đến trần gian!