GIỜ CỨU RỖI
Cao Huy Hoàng


Luc. 21, 25-28; 34-36

ĐK. Giờ cứu rỗi đã gần đến. Thế gian nhân trần ơi! Giờ cứu rỗi đã gần đến. Bình Minh sáng soi cuộc đời.

1. Đã đến lúc không còn ngồi chờ trong vũng tối tội đời âm u. Hãy đứng lên nhìn trời rạng ngời ngày của Chúa đã đến rồi.

2. Hãy tỉnh thức tâm hồn nguyện cầu đừng đam mê rượu chè say sưa. Hãy lắng nghe lời mời nhiệm mầu ngày của Chúa đã đến rồi.

3. Trên không trung muôn điềm lạ thường và dương gian sầu buồn lo toan. Những khiếp run lặng thầm đợi chờ ngày của Chúa đến bất ngờ.