CON MONG CHÚA
Lm. Từ Duyên


1. Như đất cằn khô mong chờ trời cao đổ mưa và con mong Ngài hãy đến đã bao ngày đợi chờ trong mỏi mòn. Như đất cằn khô đời con thiết tha van nài bao mong chờ Ngài ơi xót thương dủ tình đến với gian trần.

ĐK. Con mong Chúa như hạt mưa thấm ướt đôi môi. Chúa như hạt mưa cho đời sáng ngời. Con mong Chúa như hạt mưa tưới gội trần gian một tình yêu trọn niềm vui.

2. Mong ước từ lâu van nài tình Chúa xót thương và con xin Ngài hãy đến vẫn mong chờ cầu Ngài mau xuống đời. Mong Chúa ngày đêm đời con ngước cao nhìn trời con van nài Ngài ơi xót thương dủ tình đến với nhân loại.