CHÚA SẼ NGỰ VÀO
Cao Thanh Hoàng


TV.23

ĐK. Chúa sẽ ngự vào Người là Đức Vua hiển vinh. Chúa sẽ ngự vào Người là Đức Vua hiển vinh.

1. Chúa là chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Làm chủ địa cầu với toàn thể dân cư. Kìa nền trái đất Người dựng trên biển cả Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

2. Ai sẽ được đi lên là núi Thánh Người. Được ở trong đền trong đền thờ Đức Chúa. Là người trung kiên tay không vướng bụi trần Và tâm hồn không hề theo tà thần.

3. Họ sẽ được chúc phúc được Chúa cứu độ. Và Chúa nhân từ sẽ thưởng công xứng đáng. Họ là con dân kẻ hằng kiếm tìm Người Là Chúa Trời Chúa nhà It-ra-en.