XIN TỎ CHO CHÚNG CON
Cao Thanh Hoàng


TV. 84

ĐK. Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.

1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho người kính Chúa Để vinh quang Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.

2. Tình nghĩa ân tình nay hội ngộ Hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp Công lý nhìn xuống từ trời cao.

3. Chính Chúa sẽ tặng ban ân phúc và đất nước chúng ta sẽ nảy lộc trổ hoa kết trái lành. Công lý sẽ tiến bước tiền phong trước tôn nhan và mở lối cho Người đặt chân.