CHÚA ĐỐI XỬ ĐẠI LƯỢNG
Cao Thanh Hoàng


TV. 125

ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi vui mừng hoan ca, nên chúng tôi vui mừng hoan ca (a á a à).

1. Khi Chúa dẫn lưu đồ Si-on trở về chúng tôi tưởng như trong giấc mơ muôn câu cười reo vang khắp nơi trên miệng trên môi.

2. Kìa thiên hạ khắp nơi xôn xao luận bàn Chúa đối xử đại lượng với họ bao vui mừng lời ca chan hòa trong niềm hân hoan.

3. Xin Chúa dẫn chúng con lưu vong trở về như nước tràn suối cạn miền Nam ai gieo trong sầu đau nay sẽ gặt trong niềm hân hoan

4. Họ đi mà mắt lệ rưng rưng tủi buồn tay mang hạt giống mà gieo Lúc trở về tràn muôn nỗi mừng lúa vàng nặng trên vai.