CHÚA SẼ ĐẾN
Trầm Thiên Thu


Xh 16:6-7; TV 23:1

Nhập lễ Vọng Giáng Sinh

Hôm nay anh em sẽ thấy Chúa đến và Người sẽ cứu độ chúng ta. Rạng sáng anh em sẽ thấy sẽ thấy ánh vinh quang ánh vinh quang của Người. Chúa là chủ trái đất và mọi sự trên trái đất, Chúa là chủ vũ trụ và mọi loài trên vũ trụ.