MONG CHỜ CHÚA ĐẾN
Trầm Thiên Thu


Mong chờ Chúa đến đem bình an cho đời Mong chờ Chúa đến cho mọi người mừng vui. Tuổi thơ đón Chúa đơn sơ San bằng mọi núi đồi là chăm ngoan học hành. Tuổi thơ đón Chúa Giê-su Vâng lời và thánh thiện để loan tin hoà bình.