VỌNG THIÊN SAI
Trầm Thiên Thu


ĐK. Trời cao ơi! Xin đổ sương mai Ngàn tầng mây ơi! Xin mưa Đấng Công bình Cả ngày đêm con mong Đấng Thiên sai Cứu thoát con khỏi ách tội tình.

1. Hồn con chìm đắm trong vùng tội nhơ Chúa ơi! Hãy đến giúp con an toàn Giữa gian trần đời con gặp bao giông tố Vẫn kiên tâm chờ Chúa giáng sinh trần gian.

2. Chiều buông chợt thấy cô đơn buồn vương Chúa ơi! Tràn xuống nỗi vui tâm hồn Gió lay nhẹ lệ rơi hồn con xa vắng Chúa hãy ban bình an xuống tâm hồn con.

3. Ngài ơi! Kìa ác nhân rình ngày đêm Chúa ơi! Hãy đến giúp con kiên cường Cõi tâm hồn gặp bao sầu lo nguy biến Chúa đến mau để con ngất ngây tình thương.

4. Hồn con tìm Chúa như nai tìm suối Chúa ơi! Hãy đến để con an lòng Giống lính tuần chờ mong bình minh mau tới Đấng Thiên Sai ngàn dân vẫn luôn đợi mong.

Coda. Lạy Đấng Thiên sai xin mau giáng trần Để đem an bình tặng ban nhân thế Trần gian còn bao u tối đam mê Chúa ơi! Hãy mau đến cứu thế nhân.