MONG NGÔI HAI
Trầm Thiên Thu


ĐK. Xin Chúa Ngôi Hai đến thăm đến thăm trần gian, Xin Chúa Ngôi Hai đến ban đến ban bình an.

1. Như nai rừng khát nước suối trong lành, Linh hồn con mong đợi Đấng Cứu Tinh.

2. Con cơ cực suốt những tháng năm dài, Luôn chờ mong Con Một Chúa đến ngay.

3. Con như người lính gác giữa đêm dài, Luôn chờ mong mau trời sáng, Chúa ơi!