CN 1 VỌNG A
Lm. Pet. Huy Hoàng


Tv 1 21 ,1 -2,3-4a,4b-5,6-7,8-9


ĐK. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta cùng lên đền Thiên Chúa .

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng lên đền thánh Chúa Và giờ đây Giê ru sa lem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân.

2. Chính Giê ru sa lem được dựng xây khác nào đô thị kiên cố. Và đoàn dân bao nhiêu chi con Chúa trẩy lên đền tuôn đổ về đây

3. Khắp con dân theo như luật truyền xưa tuôn về xưng tụng danh Chúa. Vì ở đây xây cung vương Đa vit, cũng cho đặt ngai xét xử dân

4. Chúc Giê ru sa lem được bình an. Chúc bằng hữu được thịnh hưng. Tường ngoài trong an ninh yên vui mãi những lâu đài luôn mãi bình yên

5. Ước mong sao cho Đô Thành lạc an, chính vì yêu bạn bè tôi. Và cầu cho Gia liêm vui hạnh phúc, lúc nghĩ về Đền Thánh của Chúa

PDF

ENCORE

CN 2 VỌNG A
Lm. Pet. Huy Hoàng


Tv 71,2,7-8,12-13,17


1. Muôn lạy Chúa, ban xuống quyền hành, và công minh đến với lòng vua. Để Người xét đoán thật công bình, và bênh đỡ quyền những kẻ nghèo khó

ĐK. Triều đại Người đua nở hoa công lý và thiên thu thái bình thịnh trị

2. Vương triều Chúa công lý ngự trị, và thiên thu an ninh bình yên Người là vua thống trị vũ hoàn, từ sông cái và đến tận cùng cõi đất

3. Dân nghèo Chúa cứu thoát hộ phù, cùng ai đang khốn khó lầm than Chạnh lòng thương ai nhỏ khó nghèo, và giải cứu mạng sống kẻ hèn đơn

4. Danh Người sẽ mãi mãi trường tồn và vang xa dưới ánh vầng dương Nhờ Người các dân được chúc lành, và muôn nước ngợi khen Người có phúc

PDF

ENCORE

CN 3 VỌNG A
Lm. Pet. Huy Hoàng


Tv 145,7,8-9a,9bc-10


1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù

ĐK. Lạy Chúa xin Ngài đến cứu độ chúng con

2. Thiên Chúa cứu kẻ khòm lưng đứng thẳng lên hiên ngang, ai chính trực, Chúa đều mến yêu. Thiên Chúa giúp khách ngoại kiều, Thiên Chúa nâng đỡ người góa bụa

3. Mọi tính toán của bọn ác, Chúa làm cho mất lối nhưng bênh vực góa phụ cô nhi Nào Xi - on vang lời mừng, Thiên Chúa là vua mãi muôn đời

PDF

ENCORE

CN 4 VỌNG A
Lm. Pet. Huy Hoàng


Tv 23,1-2,3-4ab,5-6


1. Chúa là chủ trái đất và muôn vật muôn loài Chúa làm chủ hoàn cầu với tất cả dân cư. Nền trái đất Ngài dựng trên biển cả đặt vững vàng trên làn nước mênh mông

ĐK. Chúa đến, Ngài là vua hiển vinh

2. Ai được lên núi Chúa, được ở trong thánh điện Đó là chính những người tay tinh sạch lòng thanh Hồn trong trắng và lòng không thờ lạy bao ngẫu tượng với giả trá hư vô

3. Chính họ được Thiên Chúa rộng rãi ban phúc lành Chúa là Đấng Cứu Độ ban ơn và thưởng công Họ là những dòng tử tôn tìm Người Tìm thánh điện Chúa nhà Gia - cóp luôn luôn