Nữ Vương Mùa Xuân

Lm. Vũ Mộng Thơ


1. Ðông qua mau trúc xinh nghiêng nghiêng đợi chờ. Xuân mới về hồn con say ngát ý thơ. Hoa xinh tươi thắm hương trong làn gió mới. Tiến dâng Mẹ Nữ Vương mùa xuân yêu thương.

2. Xuân êm say ngất ngây như muôn nụ hồng vui gió về cùng vang ca khúc yêu đương. Tim ươm Xuân thắm xinh trong màu mắt biếc. Hãy ca khen Nữ Vương mùa xuân yêu thương.

3. Xin chi đây trước tôn nhan Mẹ nhân hiền. Bao tháng ngày Mẹ ơi trông đến quê hương. Tuy phong sương vẫn luôn quay về một hướng. Sống trong Mẹ Nữ Vương mùa xuân yêu thương.

ÐK. Ma-ri-a chúng con kính dâng lên Mẹ tin yêu thương dẫu ngàn khó nguy trăm đường. Mẹ hãy thương xuống muôn hồng ân chan chứa. Nguyện tháng ngày chúc khen tình mẹ yêu thương.