NHỮNG TẤM BÁNH
Tác giả: Thanh Lâm (LH)

1/ Có tấm bánh rộn ràng niềm vui bé thơ khi mẹ đi chợ về. Có tấm bánh để người hành khất ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tấm bánh từ một gởi trao thiết tha, là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người

ĐK. Tấm bánh được nhân lên từ những phép mầu yêu thương

2/ Tấm bánh ấy một lần Thầy đã bẻ chia no thỏa đến muôn người, tấm bánh ấy Thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp gởi yêu thương, giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu sớt chia thì tấm bánh ấy no thỏa hạnh phúc thiên đường

Kết: Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia san thiết tha