CA NHẬP LỄ GIÁNG SINH 25-12
Hải Nguyễn


Sáng 25/12 (Is. 9, 2 & 6, Tv. 92, 1)

Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. Thiên hạ sẽ gọi Người là "Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình". Nước Người sẽ không cùng. Chúa hiển trị, Người mặc lấy huy hoàng, Chúa thắt đai lưng quyền bính. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chiều 25/12 (Is.9,6 & Tv.97,1)

Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta. Hài Nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai, và sẽ gọi tên Người là Cố Vấn Kỳ Diệu. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.