CÁC TẦNG TRỜI
Lm. Xuân Thảo


(Ca Nhập lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa)
x. Mt 3,16-17

Sau khi Chúa Giê - su đã chịu phép rửa, thì các tầng trời mở ra và Đức Chúa Thánh Thần, lấy hình bồ câu mà đậu xuống trên Người. Cùng lúc ấy, có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con Chí ái của Ta, làm vui thỏa lòng Ta”