CHÚC TỤNG CHÚA ĐI
Cao Minh Thắng


Solo- Muôn tinh tú trăng sao, muôn thung lũng non cao, muôn sông nước biển rộng đều do Ya - vê tạo nên. Muôn cây cối xanh tươi, muôn hoa lá reo vui, muôn chim hót giữa trời đều do Ya - vê tạo nên. Vườn Địa Đàng, Vườn Địa Đàng có muôn loài muôn thú. Vườn Địa Đàng, Vườn Địa Đàng có muôn ngàn trái ngon. Nào hỡi muôn loài, nào hỡi muôn vật, nào hỡi đất trời đồng thanh chúc tụng Chúa đi.

Chung- Chúc tụng Chúa đi mặt trời mặt trăng, chúc tụng Chúa đi ngàn sao lấp lánh, chúc tụng Chúa đi đại dương bát ngát, chúc tụng Chúa đi núi cao ngàn trùng, chúc tụng Chúa đi vạn vật nơi nơi, chúc tụng Chúa đi trời cao xanh ngát, chúc tụng Chúa đi ngàn muôn muôn thú, hết thảy Địa Cầu cùng táng dương Thiên Chúa.