Quyền năng Chúa
Martinô

ĐK: Quyền năng Chúa ta ca vang khắp nơi, để thế giới tin yêu một Thiên Chúa. Kỳ công Chúa ta loan cho thế gian, để thế giới vang danh một Chúa Trời.

1/ Ta ca chúc danh Ngài vang lên bài ca mới, ca lên hỡi địa cầu, ca lên ngợi khen Chúa..

2/ Danh Thiên Chúa cao vời, tôn vinh Người mãi mãi. Người vượt xa chư thần, đáng suy phục tôn kính.

3/ Dâng lên Chúa uy quyền vinh quang, hợp danh Chúa tin yêu Chúa nhân hiền, hãy run sợ Thiên Chúa.