TỰ HỎI
Tác giả: Lê Đức Hùng

Nắng nếu không còn ấm có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu có còn là người nữa không?

Muối nếu không mặn nữa có còn là muối nữa không? Biển nếu không còn sóng sẽ còn là biển được chăng? Hoa nếu chẳng tỏa hương sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng yêu người cõi đời còn gì vui không?