KÍNH TIẾN CHÚA
Lm. Kim Long

ĐK: Bánh miến với ly rượu nho, kính tiến Chúa với bao tâm tình thơm tho bay tới thiên đình. Hòa lẫn với hương kinh nguyện Chúa khứng nhận cho.

1/ Tấm bánh này chính Chúa tạo sinh bởi cây lúa con vun trồng và Ngài khiến trổ bông. Xin dâng lên để thành nguồn sống nhân trần.

2/ Trót xác hồn Chúa đã tạo sinh, trải bao tháng năm trên đời vọng về Chúa chẳng ngơi. Xin dâng lên để được nhuần thấm ân tình.