TÌNH MẸ BAO LA
Minh Chiết


1. Bao biến cố trong đời Đức Mẹ hằng đón lấy và luôn suy đi nghĩ lại trong lòng. Bao biến cố thăng trầm cuộc đời Chúa Giê-su Mẹ hằng theo ý Chúa để đồng công cứu chuộc nhân loại.

ĐK: Xin tri ân Mẹ tình Mẹ bao la. Xin dâng lên Mẹ bài ca yêu thương. Ôi trái tim Mẹ ủ ấp đời con. Xin noi gương Mẹ tình yêu xin vâng. Xin trao dâng Mẹ quả tim yêu thương. Ôi trái tim Mẹ thắp sáng đời con.

2. Bao sóng gió trong đời Đức Mẹ hằng đón lấy và luôn suy đi nghĩ lại trong lòng. Bao nguy khó, vui buồn cuộc đời Chúa Giê-su Mẹ hằng theo ý Chúa để đồng công cứu chuộc nhân loại.