CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B (Tv. 24)
Lm. Thái Nguyên

1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài.

ĐK. Đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Trung Thành dành cho những ai tuân giữ luật Ngài ban.

2. Xin dủ lòng thương nhớ tình nghĩa cũ Ngài đã ban qua muôn thuở muôn đời. Tội tình của tuổi thơ Chúa đừng ghi tâm. Ngài ơi! Xin nhớ con vì ân nghĩa Ngài.

3.
Xin chỉ đường cho những kẻ lỡ bước vì Chúa đây luôn nhân ái chính trực. Dìu người lòng khiêm cung lối đường công minh, dạy con luôn vững tâm tìm theo lối Ngài.