TÔI THEO MỘT NGƯỜI
Tác giả: Ý Vũ


1/ Tôi theo một Người, tôi theo một Người, tên gọi Giêsu, trăm năm vạn ngày, tôi theo Lời Người, gọi tìm những niềm vui.

ĐK: Người dạy tôi tin niềm tin ra khơi, niềm tin dẫn bước về nơi phía trước. Vượt qua nghi nan cùng nhau khám phá, mẻ cá giữa biển sâu. Người dạy tôi yêu tình yêu Canve, vì yêu dám chết, tình yêu lớn nhất. Tình yêu hy sinh, trọn vẹn dâng hiến, yêu thương ấy vô cùng.

2/ Không ra nơi chập chùng, không tan trong biển rộng, không hiểu được mênh mông. Theo Giêsu hành trình, tôi xin chung thập hình, để cùng hát Phục Sinh.