THÁNH VỊNH 99
Lm. Kim Long


1. Hỡi toàn thể địa cầu, hãy tung hô Chúa, phụng thờ Chúa với niềm hỉ hoan, cất tiếng reo vui vào trước Thánh Nhan Ngài.

2. Hãy thành khẩn tin nhận Ngài là Thiên Chúa, tạo thành ta, ta là Dân Chúa, giống lớp chiên con, Ngài dẫn dắt trong đàn.

3. Hãy vào cửa điện vàng mà tri ân Chúa, vào hành lang với lời ngợi khen, cám mến tri ân và kính chúc danh Ngài.

4. Bởi vì ở nơi Ngài đầy lòng nhân ái, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, mãi tới thiên thu Ngài vẫn tín trung hoài.

Đáp1. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.

Đáp2. Hãy vào trước Thánh Nhan giữa tiếng hò reo.

Đáp3. Ta là dân Ngài, là đoàn chiên tay Ngài dẫn đạo.

Đáp4. Chính Chúa dựng nên ta, ta là sở hữu của Ngài.

Đáp5. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Đáp6. Nếu các con thi hành điều Thầy phán dạy, các con sẽ là bạn hữu của Thầy.