CON TRỞ VỀ
Lm. Huy Hoàng

ĐK: Với tấm lòng ăn năn sám hối, con trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Xin thương con xóa bao tội đời, cho con được nghĩa ân cùng Ngài.

1/ Vì đời con nếu xa cách Chúa, con sẽ như lá rụng héo úa. Giữa trần gian nếu con xa cách Ngài, ai giữ được bước chân khỏi lầm sai.

2/ Vì này con thân phận yếu đuối, nơi thế gian phủ đầy bóng tối. Nếu Ngài không thương yêu phù trì, ai thoát được bẫy đời hiểm nguy!

3/ Ngài là Cha mãi hằng thương con, luôn thứ tha chẳng hề oán trách. Nếu Ngài thương nghe con kêu cầu, không có Ngài con biết đi về đâu?