VUI VÀO NHÀ CHÚA
Thánh Vịnh 121
Thế Thông


1. Vui là vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi. Nào cùng trẩy lên lên đề thánh Chúa (í a).
Chính phút này Giê - ru - sa – lem hỡi. Cửa nội thành ngươi ta đã dừng chân.
Sướng vui “Nào cùng đi tiến vào Nhà Chúa”

2. Chi tộc Is – ra – el ta lên đền trẩy hội nơi đây. Ngợi mừng quyền năng, xưng tụng danh Vua chí tôn.
Hãy chúc khen Giê - ru - sa – lem. Được bình an, than hữu luôn thịnh đạt.
Mừng vui thay có người bảo tôi mau cùng đi tiến vào Nhà Chúa.