CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B (Tv. 145)
Lm. Thái Nguyên


1. Ngài minh xét những ai hàm ức, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. Ngài thương những ai chính trực, ban lương thực cho kẻ khó nghèo.

ĐK. Lạy Chúa xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.

2. Ngài mở mắt những ai mù tối, cứu người bị khòm lưng khuất phục. Ngài quý mến ai nghĩa nhân, thương đỡ đần cô nhi quả phụ.

3. Mọi đường lối ác nhân Ngài phá, Chúa giữ gìn chở che khách trọ. Ngài sẽ cai trị dân Ngài, mãi muôn đời là Vua của họ.

PDF