CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
Năm B ( Tv. 106)
Lm. Thái Nguyên

1. Những người vượt biển ra khơi, làm nghề thương mãi trên nơi nước nguồn. Họ nhìn thấy những kỳ công bao điều huyền diệu tay không Chúa làm nên.

2. Tiếng Người đã khiến phong ba, tràn trề sóng cả cao dâng ngút ngàn, vực dậy lên đến trời xanh, xô vào biển rộng trong cơn giông cuồng phong.

3. Khẩn cầu cùng Chúa chở che, và Người uy dũng ra tay cứu họ. Người làm tất cả đổi thay, sóng yên biển lặng tất cả đã bình an.

4.Vui mừng vì sóng biển yên, và này Chúa đã đưa vô bến bờ. Họ tạ ơn Chúa dường bao. Ôi tình của Người bao la thương người ta.

ĐK: Hãy cảm tạ Chúa vì lòng từ bi Chúa còn muôn thu. Hãy cảm tạ Chúa, ôi lòng từ bi Chúa muôn muôn đời.