ÔI UY LINH
Lm. Kim Long

ĐK: Ôi uy linh giờ phút uy linh. Rượu nho bánh miến hóa nên Thịt Máu Chúa. Chúng con chân thành cùng dâng cao dâng. Nguyện Cha nhân ái đoái nhận của lễ này.

1. Thánh lễ nhiệm mầu đoàn con cùng dâng tiến. Cũng như xưa trên thánh giá diệu huyền. Và giờ đây trên bàn thờ cung tiến. Xin Cha từ ái đoái nhận lễ vẹn tuyền.

2. Thánh lễ tinh tuyền đoàn con cùng ghi nhớ. Chúa Ki-tô xưa đã chết khổ phiền. Rồi phục sinh trong quyền lực Thiên Chúa. Xin Cha từ ái đoái nhận lễ vẹn tuyền.

3. Thánh lễ vẹn tuyền nguyện Cha lành thương đến. Cũng như xưa nơi hiến tế tổ phụ. Nguyện Ngài thương sai hiền thần thiên quốc. Dâng lên tòa Chúa những của lễ vẹn tuyền.

PDF