CHÚNG CON DÂNG
Lm. Kim Long

ĐK.*Chúng con dâng về ngai uy linh: này bánh miến trắng tinh và rượu nho thơm ngát. Bao niềm yêu mến dâng dạt dào như hương khói triền miên. Nguyện Chúa thương nhận của lễ vẹn tuyền.

1. Đây tâm hồn ước nguyện luôn mến yêu,luôn mến yêu một Chúa Và tấm thân này yếu hèn hiệp dâng, hiệp dâng Chúa thiên tòa.

2. Muôn tâm hồn kết hiệp trong lễ dâng, trong lễ dâng thành kính. Nguyện Chúa thương tình đoái nhìn dủ thương rộng ban phúc thiên đình.

3. Hương kinh nguyện ngát tỏa bay thiết tha, bay thiết tha trìu mến. Thành kính dâng về Chúa Trời tình yêu toàn dân Chúa trên đời.