ÊM ĐỀM BIẾT BAO
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: (Bao êm đềm bao mừng vui khi lắng tai nghe) Bao êm đềm bao mừng vui khi lắng tai nghe. Chúng ta mau hãy đi về, về nhà Thiên Chúa chúng ta, về nhà Chúa chúng ta.

1. Kìa Gia-liêm xây cất như một thành đô. Mọi phần liên kết bền vững. Nơi đây các chi họ tiến dâng muôn lời ca.

2. Nguyện Gia-liêm năm tháng luôn được bình an, mọi người yên vui hạnh phúc. Luôn mong ước khang thịnh khắp nơi trong thành đô.

3. Này anh em năm tháng tôi hằng trìu mến, nguyện cầu chan chứa hồng phúc. Cho ai nấy an bình thánh đô luôn đẹp xinh

View more the latest threads: