LỜI NGƯỜI RA ĐI
Tánh Minh


Tạm biệt mọi người tôi phải ra đi,
nợ trần ai tôi đã trả xong rồi.
Chẳng còn gì lưu luyến thêm chi,
bởi trần gian đâu phải là cõi phúc.
Tạm biệt mọi người thân yêu từ đây,
tôi ra đi theo lời gọi của Chúa.
Về nhà trời hưởng phúc yên vui,
trong tâm sâu tôi khấn nguyện cuối đời.

Hẹn gặp mọi người bên bờ yêu thương,
nơi muôn hoa sáng rực rỡ nước trời.
Ngọt từng giòng suối ngát hương thơm,
đầy hồng ân trải rộng của Chúa Trời.


PDF

Youtube