GÓP PHẦN CỦA LỄ
Lm. Kim Long

Đk. Con dâng từ muôn hướng góp phần của lễ thơm hương. Tấm bánh với ly rượu, thượng tiến Chúa Cả thiên đường

1. Bao vui buồn của thân kiếp làm người. Bao lao nhọc của năm tháng dành sống. Xin liên kết trong lễ vật hôm nay. Dâng lên Chúa như hương trầm bay.

2. Trong hy vọng một mai sẽ về trời. Tong vinh dự làm con cái Thượng Đế. Xin dâng tiến lên trọn niềm tin yêu. Thay cho lễ chiên xưa toàn thiêu.

3. Xin co mọi người quên nỗi hận thù. Xin cho cuộc đời được thêm mãi hạnh phúc. Nơi nơi sẽ giao hảo bằng yêu thương. Uy danh Chúa lan xa ngàn phương.