HỒNG ÂN CỨU ĐỘ
Lm. Thái nguyên

ĐK: Hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri Đức Ki-tô đã đến. Ngài đến loan báo Tin Mừng cho những ai khó nghèo. Này đây kẻ tù đày được tha, kẻ mù loà được thấy, người bị áp bức được tự do. Ngài đến công bố năm hồng ân , khai sinh kỷ nguyên mới.

1/. Ai tin vào Ngài mới thấy ơn cứu độ, ai theo đường Ngài mới có thật niềm vui. Đời con xin trọn niềm trung tín theo Chúa trong mọi ngày xây đắp thế trần này. Để đem an hoà cho thế giới , xây dựng cuộc sống mới gieo yêu thương mọi nơi.

2/. Bao nhiêu tội lệ gây xót xa ê chề, bao nhiêu nặng nề do thế trần đam mê. Nguyện xin sức mạnh Thần Linh Chúa tẩy xoá bao tội đời đổi mới trí lòng người. Hợp nhất muôn người trong đức ái, xây dựng một tương lai sáng tươi cho trần ai.

3/. Chúa đã vào đời cho thế nhân sáng ngời, Chúa đã gọi mời con góp phần tin vui. Dẹp tan bao hận thù ghen ghét, bao bất công bạo tàn, bao cách ngăn kỳ thị. Ủi an xoa dịu bao thương đau, sống tận tình cho nhau phúc vinh cho đời sau.