CỦA LỄ CON DÂNG
Đinh Công Lý


ĐK: Của lễ con dâng dâng về Cha bánh rượu nho lành. Của lễ con dâng dâng lên Ngài tình con bé nhỏ. Của lễ con dâng vang muôn ngàn lời ca chúc tụng.

1/ Dâng lên Ngài con có đôi tay, qua bao ngày dầm mưa dãi dầu, giọt mồ hôi này dâng Chúa, đầy tâm tình bàn tay con thơ.

2/ Qua hai mùa lúa chín thơm tho, dâng lên Ngài tình thương bé nhỏ. Này rượu nho và bánh miến ngày qua ngày nặng trên đôi tay.

3/ Dâng lên Ngài tiếng hát đơn sơ, bao tâm tình hiệp dâng với người. Đẹp lời ca trọn câu hát nguyện cho trọn tuổi thơ con dâng.