THÁNH VỊNH 114
Vũ Thành An


1. Chúa nghiêng mình về bên tôi, Chúa đã nghe tôi cầu xin. Tôi tôn thờ và yêu Chúa, tôi đau khổ Người cứu tôi.

ĐK. Trong miền đất của nhân sinh tôi sẽ bước đi trước Thiên nhan Chúa, tôi sẽ bước đi trước Thiên nhan Người.

2. Chão tử thần cột thân tôi, lưới âm ty quấn người tôi. Tôi kính sợ cầu danh Chúa, "Xin cứu mạng lạy Chúa tôi"

3. Chúa nhân từ và công minh. Chúa chúng tôi rất từ bi. Chúa giữ gìn người chất phát. Tôi đau khổ Ngài cứu tôi.

4. Chúa cứu khỏi tử thần kia, thoát gian nguy không sầu lo. Trước mặt Người tôi tiến bước ngay trên mình của nhân sinh.