BÊ-LEM TƯNG BỪNG
Hương Đan & NNT


ĐK. Bê-lem tưng bừng vang câu ca mừng rộn rã muôn nơi. Xôn xao chín tầng trời, âm vang sóng nhạc mừng, mừng Chúa ra đời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vinh danh, vinh danh tình yêu thắp sáng. An bình Chúa xuống, chứa chan trần gian. (Al - lê - lu - ia.)

1. Kìa trong hang đá, Giêsu rét run. Đêm trường vi vu gió đông lạnh lùng. Ngai vàng Ngài đành quên lãng. Xuống nơi gian trần mặc kiếp phàm nhân. Muôn dân mau đến thờ lạy dâng lên Chúa khúc nhạc lòng, giai điệu ngất ngây. Al - lê - lu - ia, Al - lê - lu - ia Giáng Sinh vì đời.

2. Lặng nghe tiếng hát du dương thiết tha. Đây giờ linh thiêng Chúa Con ra đời. Nhân trần nào mau mau tới. Kính dâng Vua Trời ngàn tiếng ngợi ca. Muôn dân mau đến thờ lạy dâng lên Chúa khúc nhạc lòng, giai điệu ngất ngây. Al - lê - lu - ia, Al - lê - lu - ia Giáng Sinh vì đời.

3. Ngàn sao lấp lánh ôi đêm ngất ngây. Cung đàn hòa vang gió say hương nồng. Đất trời đẹp duyên kết ước. Mấy ai hiểu được tình Chúa rộng sâu. Muôn dân mau đến thờ lạy dâng lên Chúa khúc nhạc lòng, giai điệu ngất ngây. Al - lê - lu - ia, Al - lê - lu - ia Giáng Sinh vì đời.